Rampeteguttr gutter fra homoseksuell bergen

Date i trondheim homo escorte harstad

Med samme Straf ansees den, som har utuktig Omgjængelse med Dyr. Paatale finder alene Sted, naar det paakræves af almene Hensyn.

Norge var således på en måte det første landet i Norden som avskaffet det generelle forbudet mot mannlig homoseksualitet. Loven ble kun brukt i helt spesielle tilfeller, sier stipendiat i historie ved UiB, Runar Jordåen. Et av de helt spesielle tilfellene hvor paragrafen ble anvendt etter var i den store sedelighetssaken mot det som på folkemunne ble kalt «Den brune ring» i Bergen i og I tillegg hadde han drevet med en mer eller mindre organisert formidlingsvirksomhet.

Selv om betegnelsen «pedofili» aldri ble brukt under saken, og knapt nok fantes i det norske språket på denne tiden, førte etterforskningen til opprullingen både av det vi i dag ville kalt et pedofilinettverk, og et homofilinettverk. I avhør ble den ene etter den andre dratt inn, og noen mente at det var flere nettverk som ble opprullet.

Disse fikk kun en advarsel, og påminning om at homoseksualitet i prinsippet var forbudt. Spesielt ble de advart mot å ha forhold til menn under 21 år.

I hadde Riksadvokaten sendt ut en anbefaling om at paragraf kun skulle anvendes i forhold mellom en mann over, og en mann under 21 år. Denne anbefalingen støttet seg på det rådende psykiatriske og medisinske synet på homoseksualitet på denne tiden. Det ble av de fleste psykiatere sett på som noe som i de fleste tilfeller skyldtes en medfødt disposisjon som kunne opptre sammen med andre psykiatriske symptomer, og som oftest fulgtes av et kjønns-utypisk følelsesregister og opptreden.

Hos de fleste ble imidlertid denne oppfatningen kombinert med et syn om at mange hadde en biologisk disposisjon som var ubestemt, der den voksne seksualiteten avgjordes av ytre påvirkning i barndom og ungdom. Derfor anså man det som viktig å skåne ungdommen mot homoseksuell påvirkning.

Men noen psykiatere mente også at homoseksualitet er medfødt, enten fullstendig eller delvis. Det var en del diskusjoner om alle var disponerte, eller om det kun gjaldt noen få.

Diskusjonen om homoseksualitet innenfor psykiatrien og medisinen, og usikkerheten rundt dette, ga også grobunn for taktikk og strategier i rettssaken mot «Den brune ring». Da politiet nøstet opp saken spurte de om siktede var homoseksuell eller ei. I noen tilfeller kunne det svare seg å innrømme at en var homofil, i andre tilfeller ikke. Men selv om de tiltalte svarte slik de trodde påtalemyndighetene og medisinerne anså som det riktige svaret, kunne nøling også være uttrykk for at de tiltalte var ukomfortable med begrepene.

Noen kunne for eksempel si at de ikke var homoseksuelle, men tilbøyelige til å ha sex med menn. Noen av de skoleflinke guttene bytter til andre skoler for å komme vekk fra venners dårlige innflytelse. Andre passer på å ikke gjøre så mye ut av seg. Å være flink på skolen er ikke forenlig med å være Furusetgutt.

Med forbehold om at hun ikke har intervjuet foreldregenerasjonen, ser Rosten et tydelig klassemønster i hvilke gutter som klarer seg, og hvilke gutter som faller utenfor. Har ikke guttene dette hjemmefra så går det ikke.

Overdrevne kjønnsroller Jenter og gutter på Furuset bidrar selv sterkt til å opprettholde de overdrevne kjønnsrollene. Kjønn er ikke for dem noe som kan forhandles, de ser på det som noe naturlig. Dette er generelt for samfunnet, men det blir kanskje ekstra tydelig på Furuset, sier Rosten. Jenter tar utdanning, gutter loker, og sånn er det bare. Jentene får større frihet når gutta er useriøse. De flinke jentene og rampeguttene er et resultat av et samspill mellom klasse, etnisitet og kjønn, mener Rosten.

Hun tror man vil finne tilsvarende mønster i lignende boområder i Oslo. Det er Norge som er problemet Problemene områder som Furuset har hatt de siste tiårene kan ikke forklares med kulturen innvandrerne har med seg fra hjemlandet, mener Rosten. Det handler vel så mye om det norske samfunnet. Vi må vise hvor skapet skal stå. Jeg tror det ender med å forsterke ting vi ikke liker. Det sosiale skillet som er relevant og som gjelder for dem alle, er skillet mellom å tilhøre minoritet og majoritet.

Og det hjelper ikke at du er født i Norge, eller at foreldrene dine ble født her. Det hjelper ikke hvor mye fårikål du spiser. Dette handler om hudfarge og snevre forståelser av hva det vil si å være norsk. Ting er i endring på Furuset, forteller Rosten. Hun tror at hvis hun skulle gjøre feltarbeid i dag kunne resultatene allerede sett annerledes ut. Tesen om at jentene ikke ville få delta stemte ikke, de strømmet til da tiltakene startet opp. Gutter og jenter deltar i frivillighetsskolen, det er masse idrettsaktiviteter for barn, og furusetfestival en gang i året.

I dette miljøet er det ikke rom for den macho unnasluntrergutten på samme måte. Her trengs det mer bevissthet rundt kjønn, klasse og etnisitet, sier Rosten. Så glemmer man å være bevisste på at læreren representerer middelklasseidealer. Det å være middelklasse blir norsk.

Det å være flink blir norsk. Alle som jobber med barn og unge må øke bevisstheten sin på disse mekanismene og komme forbi det der med norsk og ikke-norsk.

Det er på tide at det norske samfunnet tar ansvar for at det som skjer i områder som Furuset er noe som oppstår her, i Norge, som resultat av og del av det norske samfunnet, mener Rosten. Det holder ikke å forklare det med at innvandrerne har med seg kultur i kofferten. Men hvis målet er at folk skal ha like muligheter, så må vi begynne å se at måten vi forholder oss til dette på faktisk bidrar til ulike muligheter.

Hever seg over den sosiale kontrollen Samtidig er det ingen tvil om at jentene på Furuset opplever en helt annen sosial kontroll enn guttene. Både foreldre og jevnaldrende passer på og rapporterer om upassende oppførsel. Mens guttene kan ta med balltre til Furusetsenteret når de skal ut og slåss, og slippe unna med det, kan ikke en jente tillate seg å gi en gutt klem på samme kjøpesenter. Hva sa de selv om dette?

Eller om press eller konsekvensen av press, sier Rosten. Presset på å lykkes i utdanningsveien er enormt. Rosten forteller om venninnegjenger der alle har bestemt at de  skal  komme inn på medisinstudiet. Og de klarer det stort sett også. Mange av dem har en pragmatisk holdning til begrensningene. Litt sånn «Ja sånn er det, foreldrene våre har andre verdier, men det går bra, det håndterer jeg». Det var ikke mange som klagde over hvor strengt de har det.

Kanskje skyldes det mest at de er opptatt av å unnskylde foreldrene, de har forståelse for at foreldrenes perspektiv er veldig ulikt deres eget. De reagerer på en annen måte, de har vokst opp med motstridende kjønnsidealer og har god dialog med både lærere og foreldre, sier Rosten. Moskeen gir orden på livet De fleste av ungdommene i Rostens studie er muslimer av ulike slag.

Det er gratis og vi har over aktive medlemmer. Glemt passord/ brukernavn? Siste innloggede · dudeims0cool+-. Gutt, 29, Björneborg. Angelikatv +-. Genetisk basert homoseksualitet burde derfor ha dødd ut. Løsningen på paradokset Har du noen gang lurt på hvorfor verden er full av jenter og gutter? Her er puberteten. Fra Universitetet i Bergen Jenter er også rampete. Det er liksom. Denne avhandlingen omhandler seksuelle overgrep mot gutter i oppveksten. eksplisitt fokus på gutter som ofre for voksne kvinner og menns seksuelle overgrep. likestilling eller kampen for homoseksuelles likestilling på noen måte har kameratene at vennen er leken, rampete og tøff, mens på den andre siden.

ESKORTE SIDER TANTRA NORWAY BØSSE